NHQuang&Cộng sự luôn sẵn lòng dùng kinh nghiệm, chuyên môn và tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để bảo vệ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn cũng như những người dân cần công lí.